Privacyverklaring

 

Elserieke Berens, gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Elserieke Berens is de Functionaris Gegevensbescherming van ElseriekeBerens.nl. Zij is te bereiken via

ElseriekeBerens.nl
Deze website is anoniem te bezoeken.
De website is voorzien van de SSL certificaat dat op de juiste manier geïnstalleerd is.
Elserieke Berens verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wat wordt er verstaan onder verzamelde gegevens
Onder verzamelde gegevens worden verstaan:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Het doel van de verzamelde gegevens
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met u op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of werkzaamheden voor u te kunnen uitvoeren.

Wat doet ElseriekeBerens.nl met uw gegevens?
ElseriekeBerens.nl doet niets geks met uw gegevens. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk.
ElseriekeBerens.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden.
ElseriekeBerens.nl verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt.
ElseriekeBerens.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Functionele cookies
Om onze website goed te laten werken.

Wat zijn cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website en soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken.

Analystische cookies
Wij willen graag weten hoe bezoekers de website gebruiken, welke pagina’s het meest bezocht worden en met welke browser. Hiervoor gebruiken wij Matomo Analytics. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.
Wij ontvangen dus geen IP-adressen of andere persoonsgegevens.

Cookies uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ElseriekeBerens.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ElseriekeBerens.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen.
De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar